KORUYUCU BOYALAR VE KAPLAMALAR

Çelik yapı üreticilerinin ürün ve hizmet verdiği pazarlar sürekli olarak çeşitlenmekte, ulusal sınırlar kaybolmaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak çok farklı özelliklerde boya ve kaplama sistemlerine gereksinim duyulmaktadır. KANAT BOYA bu değişim sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayabilecek yeterli bilgi birikimine ve zengin ürün çeşitliliğine sahiptir.

Koruyucu boyalarda hizmet verdiğimiz başlıca sektörler:

Limanlar, havaalanları, yaşam alanları, köprüler gibi yapıların çeliklerinin korozyona karşı korunmasını kapsayan yapısal çelik sektöründe korozyona karşı etkili korunmanın sağlanması öncelikle doğru boya sisteminin seçimi ile mümkündür. KANAT BOYA, en önemli uluslararası standart olan ISO 12944’e uygun boya sistemi seçimi konusundaki deneyimini müşterileri ile paylaşmaktadır. Ayrıca kendi onay testlerinin yanı sıra; KANAT BOYA’nın kullandığı boya sistemleri, alanında uluslararası saygınlık kazanmış üçüncü taraf bağımsız laboratuvarlarda da test edilmiş ve uygunluk belgesi almıştır.

Enerji yatırımları, çimento fabrikaları, petrokimya tesisleri, maden üretim tesisleri gibi çelik yapıları içeren teknolojik ekipman sektöründe atmosferik korozyon etkilerine dayanım önemini korumakla birlikte yüksek sıcaklıkta çalıştırılan ekipmanları korumak üzere, ısıya dayanıklı boyalar ve tamir bakım işlerinde kullanmak üzere yüzey toleranslı boyalar yoğunlukla kullanılmaktadır. KANAT BOYA, bu sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi birikimine ve ürün yelpazesine sahiptir.

KANAT BOYA, geniş ürün yelpazesi ile boru hatlarında ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere gerek atmosferik ortamda, gerekse de toprağa gömülü ya da suya daldırılmış olarak tasarlanan yeni projeler ve bakım işleri için iç ve dış kaplamalar üretmektedir. Boru hatları örnekler;

İçme suyu boruları
Kullanım suyu, atık su arıtım tesisleri hatları
Güç santralleri soğutma suyu boruları
Petrol ve petrokimya ürünleri boru hatları
Gaz boruları
Liman kazık boruları
Beton boruları

Kaplamalarımızın kullanım alanına ve ihtiyaçlara bağlı olarak üçüncü taraf kuruluşlardan alınmış test raporları ve sertifikaları vardır.

Tank kaplamalarının hem yüksek korozif etkilere dayanması, hem depolanan sıvılara dayanımlı olması, aynı zamanda depolanan sıvının kalitesini bozmaması gerekir. KANAT BOYA, tank çiftliklerinde ortaya çıkan birçok ihtiyacı ve beklentiyi gidermek üzere geliştirilmiş geniş bir ürün portföyüne sahiptir. Kaplamalarımızın kullanım alanına ve ihtiyaçlara bağlı olarak üçüncü taraf kuruluşlardan alınmış test raporları ve sertifikaları vardır.